เด็กกับการติดพนัน

เด็กกับการติดพนัน การพนันเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจ


เนื่องจากการแทงบอลออนไลน์ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับครอบครัวและระดับสังคมเด็กกับการติดพนันเริ่มเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นและมีปัญหามากกว่าที่หลายคนคาดคิดความตื่นเต้นในการเล่นเสี่ยงเพื่อเงินเพียงไม่กี่บาทของเด็กๆมันอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่จนคาดไม่ถึงของสังคมการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พบว่าผู้ที่มีปัญหาการติดพนันขั้นรุนแรง (Pathological Gamblers) ส่วนใหญ่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันที่ถูกกฎหมายได้เกือบทุกรูปแบบทั้งที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย ที่สำคัญมีผู้ปกครองเพียงร้อยละ 5 ที่พยายามจะหยุดบุตรหลานของตัวเองจากพฤติกรรมการพนัน ในขณะที่ผู้ปกครองเกือบทั้งหมดจะป้องกันบุตรหลานของตัวเองจากการเสพยาเสพติดมากกว่าการพนัน

นอกจากนั้นเด็กและเยาวชนยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันและมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ร่วมด้วยเช่น การติดยาเสพติด การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การใช้ความรุนแรง เป็นต้น อีกทั้งยังพบว่าการเล่นพนันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงประเภทแรกๆ ที่เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องแวะ ก่อนที่จะทดลองดื่มของมึนเมายาเสพติด หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและงานวิจัยหลายชิ้นยังบ่งชี้ด้วยว่า ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการติดพนันขั้นรุนแรงมักเริ่มเล่นการพนันเมื่ออายุยังน้อย แม้ว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปข้องแวะกับการพนันไม่ได้มีปัญหาการติดพนันแต่ก็พบว่า มีเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาจากการพนันในอัตราสูงถึง 3-8% ซึ่งสูงกว่าผู้ใหญี่มีปัญหาจากการพนันถึง 2-4 เท่า โดยเด็กและเยาวชนมีอัตราการขอเข้ารับการช่วยเหลือปัญหาจากการพนันน้อยกว่าผู้ใหญ่โครงการให้การศึกษาเชิงป้องกันของประเทศต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายในการป้องกันเด็กจากการพนัน พบว่า การให้การศึกษาแต่เนิ่นๆ (Early Intervention) ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม และกระทำในช่วงวัยที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของการพนัน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน นอกเหนือจากครอบครัว ชุมชน และนโยบายภาครัฐที่จะต้องทำงานในลักษณะร่วมมือกัน (Partnership Approach) เพื่อให้สังคมโดยภาพรวมเล็งเห็นถึงอันตรายจากการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันและลดผลกระทบจากปัญหาการพนันให้เหลือน้อยที่สุดประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาให้โรงเรียนมีบทบาทเป็นสถานที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาจากการพนันด้วยการบูรณาการเรื่องการพนันเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป โดยอาจจะบรรจุไว้ในวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาหรือเศรษฐศาสตร์ ด้วยก็ได้


หน้าแรก

โต๊ะบอลออนไลน์  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *