Day: February 7, 2018

กลุ่มผู้ให้บริการการพนัน

กลุ่มผู้ให้บริการการพนัน ในการเล่นการพนันนั้น หากเปรียบสถานที่รับแทงพนันเกมพนันออนไลน์กับสถานที่รับแทงพนันเกมพนันประเภทอื่นๆ   แล้วจะพบได้ว่า สถานที่รับแทงพนัน หรือสถานที่ให้บริการเกมพนันประเภทอื่นๆ นั้นมีลักษณะที่ชัดเจน ง่ายต่อการสังเกตหรือพบเห็นได้ชัดเจนและสามารถบอกต่อข้อมูล และส่งข้อมูลให้กับคนรู้จักอื่นๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น บ่อนการพนันหรือร้านรับแทงพนันทายผลกีฬาที่มีสถานที่ตั้งที่ชัดชัดเจน ในขณะที่รายละเอียดที่ชัดเจนหรือรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของสถานที่ตั้งของบริษัทรับแทงพนันออนไลน์กลับมักไม่ค่อยปรากฏผู้ให้บริการ  website การพนันออนไลน์มักระบุบน  website ที่เล่นการพนันจะระบุเพียงแค่ประเทศที่เป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่  (บริษัทแม่) ซึ่งก็มักจะเป็นประเทศที่อนุญาตให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายเช่น ประเทศอังกฤษหรือกลุ่มประเทศ  “offshore”  เช่น ในกลุ่มประเทศคาริเบียน (Caribbean)  ยกตัวอย่างเช่น ประเทศ  Antigua หรือหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands)  หลาย website พนันที่ระบุที่ตั้งบริษัทอยู่ในกลุ่มประเทศคาริเบียน แต่แท้จริงแล้วให้บริการรับแทงบอลออนไลน์อยู่ในสหรัฐอเมริกายิ่งกว่านั้น  website พนันเหล่านี้ยังพยายามสร้างความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้นักพนันออนไลน์เข้าใจว่า บริษัทที่ให้บริการนั้นมีสถานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเช่น รับแทงพนันเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือการระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 800 หรือ 866 ซึ่งคือรหัสหมายเลขโทรศัพท์ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ดังนั้นหากใช้ลักษณะสถานที่ตั้งเป็นตัวกําหนดในการเล่นการพนันออนไลน์ก็สามารถจะกล่าวได้ว่า website พนันแต่ละ website นั้นมีสถานที่ตั้งที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น website พนัน

Continue Reading…